flora en fauna

De flora in de Vogezen kent veel variatie. Op de laagvlakte bloeien 25 soorten orchideeën en vele soorten wilde rozen en maagdenpalmen. Maar ook varens en heide maken deel uit van het landschap en, afhankelijk van de ondergrond, paddestoelen, braam-en frambozen-struiken en natuurlijk bosbessen, het symbool van de Vogezen.

Het massief vormt een echte tuin op zich, van de beukenbossen tot de hoger gelegen grasvelden, waar opvallende bloemen zoals de gentiaan, de rotssilene en de witte en roze orchis voorkomen.

Ook vindt men er de anemoon, het paarse viooltje, de gele arnica en het vingerhoedskruid.

De Vogezen zijn nog een zeer wildrijk natuurgebied, waar naast het everzwijn de hinden, gemzen, spiesbokken, reegeiten en overige hertachtigen zoals het statige edelhert nog veelvuldig voorkomen.

Met zo’n 150 vogelsoorten is ook de vogelwereld zeer gevarieerd. Er is een groot aantal roofvogels, zoals de buizerd, velduil, bosuil en slechtvalk.

Dankzij een groot beschermingsprogamma is ook het overleven van de Grand Tetras (auerhoen) of korhoen veilig gesteld. Op het ogenblik zijn er nog maar 100 exemplaren.

Natuurlijk vinden we ook andere soorten vogels als de zwarte specht, de notenkraker, de grasmus, de kwartel, de fazant, de lijster, de merel, de houtduif, en bevers in hun natuurlijke leefomgeving langs de oevers van de moezel.
(bron: www.parc-ballons-vosges.fr)

Flora en founa Flora en founa